Πωλείται τηλεσκοπική βάση για τραπέζι και κρεβάτι, ύψος από 30cm έως 78cm.
https://www.car.gr/parts/view/336467142/